Říjen – listopad 2014

o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

Dungl, Pavel
Ortopedie / Pavel Dungl a kolektiv. — 2., přeprac. a dopl. vyd.. — Praha : Grada, 2014. — xxiv, 1168 s. : il. ; 30 cm
ISBN 978-80-247-4357-8 (váz.)
Katalog
Dylevský, Ivan
Anatomie dítěte : nipioanatomie / Ivan Dylevský. — Vyd. 1.. — Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2014-. — 427 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 24 cm
ISBN 978-80-01-05094-1 (1. díl : váz.)
Katalog
Lymfologie / Michael Földi, Ethel Földi (editoři). — 1. české vyd.. — Praha : Grada, 2014. — 698 s. : il. (částečně barev.) ; 26 cm
ISBN 978-80-247-4300-4 (váz.)
Katalog
[bookcover:9783642391170] Gottlieb, Klaus
Diagnostic endosonography : a case-based approach / Klaus Gottlieb, Gustavo Marino. — New York : Springer, 2014. — xii, 461 s. : ill.
ISBN 978-3-642-39117-0 (hard cover)
ISBN 978-3-642-39118-7 (eBook)
Katalog
Grim, Miloš
Atlas anatomie člověka. I., Končetiny, stěna trupu = Atlas of human anatomy. I., Limbs, body wall / Miloš Grim, Ondřej Naňka ; [ilustrace] Ivan Helekal. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2014. — xvi, 320 s. : il. ; 30 cm
ISBN 978-80-247-4012-6 (váz.)
Katalog
Ivančaková, Romana
Dětské zubní lékařství / Romana Koberová Ivančaková, Vlasta Merglová. — 1. vydání. — [Hradec Králové] : Advertis group, 2014. — 177 s.
ISBN 978-80-260-6752-8
Katalog
Jílek, Petr
Imunologie : stručně, jasně, přehledně / Petr Jílek. — 4. přeprac. a dopl. vyd.. — Praha : Grada, 2014. — 96 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-247-4822-1 (brož.)
Katalog
Jilich, David
HIV infekce : současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství / David Jilich, Veronika Kulířová a kol.. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2014. — 173 s. : il. (převážně barev.), 1 mapa, portréty ; 21 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-3325-1 (váz.)
Katalog
Král, Jakub
Farmaceutické právo / Jakub Král. — 1. vydání. — Praha : Erudikum, 2014. — 251 s. +Přehledová a kontaktní brožura
ISBN 978-80-905897-0-4
Katalog
Kumbrink, Birgit
K-Taping : praktická příručka : základy, techniky aplikace, indikace / Birgit Kumburk ; [překlad Aleš Havlíček]. — Olomouc : Poznání, 2014. — 257 s. : barev. il. ; 24 cm
ISBN 978-80-87419-39-7 (váz.)
Katalog
[bookcover:9789283224358] WHO classification of tumours of female reproductive organs / ed. by Robert J. Kurman … [et al.]. — 4. ed.. — Lyon : International Agency for Research on Cancer, 2014. — 307 s, : il. ; 27 cm. — (World Health Organization Classification of tumours)
ISBN 978-92-832-2435-8 (brož.)
Katalog
[bookcover:9783642552878] Liehr, Thomas
Uniparental disomy (UPD) in clinical genetics : a guide for clinicians and patients / Thomas Liehr ; with contributions by Unique. — Heidelberg : Springer, 2014. — xviii, 192 s. : il. ;
ISBN 978-3-642-55287-8
Katalog
Mazánek, Jiří
Zubní lékařství : propedeutika / Jiří Mazánek a kolektiv. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2014. — 569 s., xxvii s. obr. příl. : il. (některé barev.), 24 cm
ISBN 978-80-247-3534-4 (brož.)
Katalog
Popelka, Stanislav
Chirurgie nohy a hlezna : vybrané kapitoly / Stanislav Popelka a kolektiv. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2014. — 293 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-3187-5 (váz.)
Katalog
[bookcover:9780071664387] Schaefer, Bradley G.
Medical genetics : an integrated approach / G. Bradley Schaefer, James N. Thompson. — 1st ed.. — New York : McGraw hill medical, 2014. — x, 374 s. : il.
ISBN 978-0-07-166438-7
Katalog
The hippocampus in clinical neuroscience / volume editors, K. Szabo, M. G. Hennerici. — Basel : Karger, 2014. — ix, 161 s. : il.. — (Frontiers of neurology and neuroscience, ISSN 1660-4431 ; vol. 34)
ISBN 978-3-318-02567-5
ISBN 978-3-318-02568-2 (e-ISBN)
Katalog
Intenzivní medicína / Pavel Ševčík, pořadatel ; Martin Matějovič … [et al.], spolupráce na pořádání. — Třetí, přepracované a rozšířené vydání. — Praha : Galén, 2014. — lvii, 1195 s. : il. ; 29 cm
ISBN 978-80-7492-066-0 (váz.)
Katalog
Štětina, Jiří
Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách / Jiří Štětina a kolektiv. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2014. — 560 s. + 24 s. obr. příl. : il., tab., grafy
ISBN 978-80-247-4578-7 (brož.)
Katalog
Vejražka, Martin
Terminologie medicae IANUA : Úvod do problematiky řeckolatinské lékařské terminologie / Martin vejražka, Dana Svobodová. — 3. vyd.. — Praha : Galén, 2014. — 430 s. : il. ; 23 cm
ISBN 978-80-7492-082-0 (brož.)
Katalog
90. výročí objevu inzulínu : historie a současnost inzulínové terapie / Michal Anděl … [et al.] ; uspořádali Jan Lebl, Stanislava Koloušková, Marta Šnajderová. — Praha : Galén, 2013. — 68 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 19 cm
ISBN 978-80-7262-974-9 (brož.)
Katalog
Bankovská Motlová
Schizofrenie : jak předejít relapsu, aneb, Terapie pro 21. století / Lucie Bankovská Motlová, Filip Španiel. — 2. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2013. — 110 s. : barev. il. ; 21 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-2993-3 (váz.)
Katalog
Bartůněk, Petr
Lymeská borelióza / Petr Bartůněk a kolektiv. — 4., přeprac. a dopl. vyd.. — Praha : Grada, 2013. — 157 s., viii s. obr. příl. : il. (částečně barev.) ; 24 cm
ISBN 978-80-247-4355-4 (brož.)
Katalog
Čáp, Petr
Akutní a chronický kašel : teorie a praxe / Petr Čáp, Vladimír Vondra a kolektiv. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2013. — 159 s. : barev. il. ; 21 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-2814-1 (váz.)
Katalog
Horáček, Jaroslav
Gynekologická cytodiagnostika : atlas cytohistologických korelací / Jaroslav Horáček, Jitka Kobilková ; [ilustrace Jaroslav Nachtigall]. — Praha : Maxdorf, 2013. — 136 s. : barev. il. ; 28 cm. — (Jessenius)
ISBN 978-80-7345-327-5 (váz.)
Katalog
Základy imunologie / Václav Hořejší … [et al.]. — 5. vyd.. — Praha : Triton, 2013. — 330 s. : il. ; 20 cm
ISBN 978-80-7387-713-2 (brož.)
Katalog
[bookcover:9781447147022] Practical SPECT/CT in nuclear medicine / David Wyn Jones, Peter Hogg, Euclid Seeram, editors. — London : Springer, 2013. — xi, 345 s. : ill.
ISBN 978-1-4471-4702-2
ISBN 978-1-4471-4703-9 (eBook)
Katalog
Principy systémové protinádorové léčby / Pavel Klener jr., Pavel Klener. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2013. — 198 s. : il. (převážně barev.), 2 portréty ; 26 cm
ISBN 978-80-247-4171-0 (váz.)
Katalog
Dětská endokrinologie do kapsy / Renata Pomahačová, Božena Kalvachová. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2013. — 149 s. : barev. il. ; 19 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-2936-0 (váz.)
Katalog
[bookcover:9780470656549] Medical genetics at a glance / Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf. — 3rd ed.. — Chichester : John Wiley & Sons, 2013. — 231 s. : il.. — (At a glance series)
ISBN 978-0-470-65654-9 (brož.)
ISBN 978-1-118-68900-4 (mobi)
ISBN 978-1-118-68901-1 (pub)
ISBN 978-1-118-68902-8 (pdf)
Katalog
Magistraliter receptura ve stomatologii / Zbyněk Sklenář, Vladimír Ščigel. — 2., korigované vyd.. — Praha : Havlíček Brain Team, 2013. — 335 s., viii s. obr. příl. : barev. il. ; 22 cm. — (Edice zubního lékařství)
ISBN 978-80-87109-42-7 (váz.)
Katalog
Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty / Štěpán Svačina, Dana Müllerová, Alena Bretšnajdrová. — 2., upr. vyd.. — Praha : Triton, 2013. — 341 s. : il. ; 21 cm. — (Lékařské repetitorium ; sv. č. 8)
ISBN 978-80-7387-699-9 (brož.)
Katalog
Dětská kardiologie do kapsy / Zuzana Urbanová, Milan Šamánek. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2013. — 142 s. : barev. il. ; 19 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-3082-3 (váz.)
Katalog
McCarthy, Seán
How to write a competitive proposal for horizon 2020 : a research Manager’s handbook / Seán McCarthy. — Watergrasshill : Seán McCarthy, 2013. — x, 233 s. : il.
ISBN 978-0-9546257-3-3
Katalog
[bookcover:9780071793025] Wolff, Klaus
Fitzpatrick’s color atlas and synopsis of clinical dermatology / Klaus Wolff, Richard Allen Johnson, Arturo P. Saavedra. — 7th ed.. — New York : McGraw-Hill medical, 2013. — xxxviii, 916 s. : il.
ISBN 978-0-07-179302-5 (pbk.)
Katalog
[bookcover:9781461465577] Human interphase chromosomes : biomedical aspects / Yuri B. Yurov, Svetlana G. Vorsanova, Ivan Y. Iourov, editors. — New York : Springer, 2013. — xvii, 216 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-1-4614-6557-7 (váz.)
Katalog
[bookcover:9780323066587] Rapini, Ronald P.
Practical dermatopathology / Ronald P. Rapini. — 2nd ed.. — Edinburgh : Elsevier/Saunders, 2012. — 450 s. : il.
ISBN 978-0323-06658-7
ISBN 978-1-4557-3800-7 (e-book)
Katalog
Véle, František
Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie : příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci / František Véle. — Vyd. 1.. — Praha : Triton, 2012. — 222 s. : il. ; 20 cm
ISBN 978-80-7387-608-1 (brož.)
Katalog
Zeleiová, Jaroslava
Psychodynamické aspekty muzikoterapie : hudobnopedagogické a hudobnoterapeutické súvislosti / Jaroslava G. Zeleiová. — Vyd. 1.. — Trnava : Typi universitatis tyrnaviensis : Trnavská univerzita, 2012. — 229 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-8082-492-1 (brož.)
Katalog
[bookcover:9781605479019] Dudek, Ronald W.
Embryology / Ronald W. Dudek ; questions contributor, H. Wayne Lambert. — 5th ed.. — Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2011. — ix, 310 s : il. ; 26 cm. — (Board review series)
ISBN 978-1-60547-901-9
Katalog
[bookcover:9783110214482] Vitamins in the prevention of human diseases/ edited by Wolfgang Herrmann, Rima Obeid. — Berlin : Walter de Gruyter, 2011. — xvii, 726 p. : il.
ISBN 978-3-11-021448-2
Katalog
Holá, Jana
Jak zlepšit interní komunikaci : vyhněte se zbytečným škodám, odchodu zaměstnanců a ztrátě zákazníků / Jana Holá. — Vyd. 1.. — Brno : Computer press, 2011. — vi, 317 s. : il. ; 23 cm
ISBN 978-80-251-2636-3 (brož.)
Katalog
Pejřimovská, Jitka
Dimenzie muzikoterapie / Jitka Pejřimovská, Jaroslava G. Zeleiová. — Vyd. 1.. — Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2011. — 221 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-8082-331-3 (brož.)
Katalog
Janečková, Hana
Úvod do veřejného zdravotnictví / Hana Janečková, Helena Hnilicová. — Vyd. 1.. — Praha : Portál, 2009. — 294 s. ; 20 cm
ISBN 978-80-7367-592-9 (brož.)
Katalog
Marquardt, Hanne
Praktická učebnice terapie reflexních zón na noze / Hanne Marquardtová ; [z německého originálu …přeložila Mária Schwingerová]. — Olomouc : Poznání, 2009. — 221 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm
ISBN 978-80-86606-81-1 (váz.)
Katalog
Raušová, Eva
Průvodce ženy při onemocnění děložního čípku / Eva Raušová. — 1. vyd.. — V Praze : Mladá fronta, 2009. — 37 s. : barev. il. ; 17 cm. — (Lékař a pacient)
ISBN 978-80-204-2048-0 (brož.)
Katalog
Rešková, Ivana
Communicative Czech : elementary Czech / Ivana Rešková, Magdalena Pintarová. — 3. vyd., 1. dotisk 3. vyd. 2009. — [Praha] : Ivana Rešková, c2009 dotisk. — 262 s. : obr. ; 27 cm
ISBN 978-80-239-6575-9 (v knize neuvedeno : brož.)
Katalog
[bookcover:9780781795432] Lippincott’s illustrated reviews: Immunology / Thao Doan … [et al.]. — Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins, 2008. — viii, 336 s. : il. ; 28 cm. — (Lippincott’s illustrated reviews)
ISBN 978-0-7817-9543-2 (brož.)
Katalog
[bookcover:9780443069642] Fuller, Geraint
Neurological examination made easy / Geraint Fuller. — 4th ed.. — Edinburgh : Churchill Livingstone, 2008. — vi, 247 s. : il. ; 22 cm
ISBN 978-0-443-06964-2 (brož.)
ISBN 978-0-443-06946-8 (International ed.)
Katalog
Krch, František David
Bulimie : jak bojovat s přejídáním / František David Krch. — 3. dopl. a přeprac. vyd.. — Praha : Grada, 2008. — 195 s. : tab.. — (Psychologie pro každého)
ISBN 978-80-247-2130-9 (brož.)
Katalog
[bookcover:9781420044331] Free radicals in ophthalmic disorders / edited by Manfred Zierhut, Enrique Cadenas, Narsing A. Rao. — 1. vydání. — New York : Informa healthcare, 2008. — ix, 217 s. : il.
ISBN 978-14-200-4433-1
Katalog
Jawetz, Melnick & Adelberg’s medical microbiology / George F. Brooks … [et al.]. — 24th ed.. — New York : McGraw-Hill Medical, 2007. — x, 818 s. : il. ; 24 cm. — (A lange medical book)
ISBN 978-0-07-128735-7 (brož.)
ISBN 978-0-07-128735-7 (International edition)
Katalog
[bookcover:9781604061260] Lang, Gerhard K.
Ophthalmology : a pocket textbook atlas / Gerhard K. Lang ; with contributions by Oskar Gareis … [et al.]. — 2nd ed., rev. and enl.. — Stuttgart ; New York : Thieme, c2007. — xxv, 607 s. : il. (převážně barev.) ; 19 cm. — (Flexibook)
ISBN 9781604061260 (eISBN)
ISBN 978-3-13-126162-5 (GTV : brož.)
ISBN 9781604061260 (eISBN)
ISBN 978-1-58890-555-0 (TNY : brož.)
Katalog
[bookcover:9780340925911] Lisle, David
Imaging for students / David A. Lisle. — 3rd ed.. — London : Hodder Arnold ; New York : Oxford university press, 2007. — x, 283 s. : il.
ISBN 978-0-340-92591-1 (brož.)
Katalog
Jankovský, Jiří
Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením : somatopedická a psychologická hlediska / Jiří Jankovský. — 2. dopl. vyd.. — Praha : Triton, 2006. — 173 s. : obr., tabulky
ISBN 80-7254-730-5
Katalog
[bookcover:1405315733] First aid manual : the authorised manual of St. John Ambulance, St. Andrew’s Ambulance Association, and the British Red Cross. — Rev. ed.. — London : Dorling Kindersley, 2006. — 288 s. : barev. il. ; 22 cm + 1 brožurka (Emergency first aid)
ISBN 1-4053-1573-3 (brož.)
Katalog
Veselský, Zbyněk
Textbook of urology / Zbyněk Veselský et al. ; [ilustroval Ivan Helekal]. — 1st ed.. — Prague : Galén, 2006. — 227 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm
ISBN 80-7262-389-3 (brož.) : Kč 490,00
Katalog
Stárka, Luboslav
Základy klinické endokrinologie / Luboslav Stárka, Václav Zamrazil a kolektiv. — 2., rozš. vyd.. — Praha : Maxdorf, c2005. — 378 s., [iv] s. barev. obr. příl. ; il. (některé barev.) ; 22 cm. — (Jessenius)
ISBN 80-7345-066-6 (váz.) : Kč 595,00
Katalog
[bookcover:0723432120] Abrahams, Peter H.,
McMinn’s color atlas of human anatomy / Peter H. Abrahams, Sandy C. Marks Jr., Ralph Hutchings ; new dissections prepared by Lynette Nearn Hardwick ; radiological adviser, J. Spratt. — 5th ed.. — Edinburgh : Mosby, 2003. — 378 s. : il. + 1 CD-ROM (12 cm)
ISBN 0-7234-3212-0
ISBN 0-7234-3213-9 (international ed.)
Katalog
[bookcover:3135624048] Kühnel, Wolfgang
Color atlas of cytology, histology, and microscopic anatomy / Wolfgang Kuehnel. — 4th ed., rev. and enl.. — Stuttgart ; New York : Thieme, c2003. — ix, 534 s. : 745 il.. — (Thieme flexibook)
ISBN 3-13-562404-8 (GTV : brož.)
ISBN 1-58890-175-0 (TNY : brož.)
ISBN 9781604061253 (eISBN)
Katalog
MacKie, Rona M.
Clinical dermatology / Rona M. MacKie. — 5th ed.. — Oxford ; New York : Oxford university press, 2003. — 371 s. : il. ; 25 cm. — (Oxford core texts) (Oxford medical publications)
ISBN 0-19-852580-X (brož.)
Katalog
Zeleiová, Jaroslava
Muzikoterapia – dialóg s chvením : východiská, koncepty, princípy a praktická aplikácia / Jaroslava Zeleiová. — 1. vyd.. — Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2002. — 309 s., [11] s. obr. příl. : il. ; 24 cm
ISBN 80-968279-6-0 (brož.) : Kč 150,-
Katalog
[bookcover:0865779287] Feneis, Heinz
Pocket atlas of human anatomy : based on the international nomenclature / Heinz Feneis, Wolfgang Dauber ; illustrations by Gerhard Spitzer. — 4th fully rev. ed.. — Stuttgart : Thieme, 2000. — vi, 500 s. : 800 il.. — (Thieme flexibooks)
ISBN 3-13-511204-7 (GTV)
ISBN 0-86577-928-7 (TNY)
Katalog
[bookcover:0632054034] Whitaker, R. H. (Robert H.)
Instant anatomy / Robert H. Whitaker, Neil R. Borley. — 2nd ed.. — Oxford ; Boston : Blackwell Science, 2000. — xi, 205 s. : il.
ISBN 0-632-05403-4
Katalog
Rešková, Ivana
Communicative Czech : (intermediate Czech) / Ivana Rešková, Magdalena Pintarová. — 2. vyd.. — Brno : I. Rešková, 1999. — 197 s. : il.
ISBN 80-902180-9-1 (brož.)
Katalog
Říjen – listopad 2014