Školení systému Turnitin

Turnitin slouží k detekci i prevenci plagiátorství a zvýšení kvality textů. Systém bude od roku 2018/2019 povinně fungovat pro kontrolu všech kvalifikačních závěrečných prací na Univerzitě Karlově.

Školení proběhne v úterý  6.3. od 14:00 do 15:30 hod. v počítačové učebně Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v pavilonu č. 7. Z důvodů omezené kapacity učebny je nutné se na školení přihlásit: Registrační formulář.

Pro práci s Turnitinem je potřeba znát a mít platné přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby UK (CAS).

Další informace o systému Turnitin najdete na webu knihovny.

 

Pro více informací kontaktujte: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Linka: 5852
E-mail: drahomira.dvorakova@lfmotol.cuni.cz

Školení systému Turnitin