Březen-Duben 2015

o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

Slovník psychiatrických termínů. — 3. české vyd. — Praha : Psychiatrické centrum, 2008. — 102 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-87142-03-5
Katalog
Cochlear implants and other implantable hearing devices / edited by Michael J. Ruckenstein. — San Diego : Plural publishing 2012. — xiii, 424 s. : il.
ISBN 978-1-59756-432-8
Katalog
Electroconvulsive therapy in children and adolescents / editors, Neera Ghaziuddin, Garry Walter. — New York : Oxford university press, c2013. — xvii, 290 stran : ilustrace
ISBN 978-0-19-993789-9
Katalog
Chirurgická onkologie / [editoři] Zdeněk Krška, David Hoskovec, Luboš Petruželka a kolektiv. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2014. — xxvi, 872 s. : il. ; 26 cm
ISBN 978-80-247-4284-7
Katalog
M(odified) E(ssay) Q(uestions) for medicine finals : with solutions and tips / editors, Derrick Chen Wee Aw, Chin Meng Khoo. — New Jersey : World Scientific, 2012. — 232 s. il.
ISBN 978-9814412285
Katalog
Schuknecht’s pathology of the ear / editors, Saumil N. Merchant, Joseph B. Nadol Jr. — 3rd ed. — Shelton : People’s medical publishing house, 2010. — xx, 942 s. : il. ; CD-ROM
ISBN 978-1-60795-030-1
Katalog
  Vědecká konference 2015 : 22.-23.4. / 2. lékařská fakulta UK. — 1. vyd. — Praha : [2. lékařská fakulta UK], 2015. — 125 stran
Katalog
Bobůrková, Eva
Věda nepadá daleko od stromu : příběhy význačných českých vědců a jejich rodů : Brandlovi, Burešovi, Fulkovi, Haškovi, Heyrovští, Holí, Jungwithovi, Neužilovi, Pačesovi, Raškovi, Seemanovi, Scheirichovi, Vykličtí, Wichterlovi / Eva Bobůrková, Eva Hníková, Eva Vlčková. — Vydání 1. — Praha : Academia, 2015. — 248 stran : ilustrace (některé barev.), portréty ; 22 cm
ISBN 978-80-200-2418-3
Katalog
Černá, Marie
Genetika diabetes mellitus a jeho komplikací / Marie Černá, Štěpánka Průhová, Petra Dušátková. — 1. vyd. — Praha : Tigis, 2013. — 195 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. — (Horizonty diabetologie ; díl 4)
ISBN 978-80-87323-06-9
Katalog
Kittler, Harald.
Dermatoscopy : an algorithmic method based on pattern analysis / Harald Kittler [and three others]. — Vienna [Austria] : Facultas.wuv, [2011]. — Ă2011. — 1 online resource (335 pages) : color illustrations
ISBN 9783990300831
Katalog
Melicherčíková, Věra
Sterilizace a dezinfekce / Věra, Melicherčíková. — 2., doplněné a přepracované vydání. — Praha : Galén, c2015. — 174 stran
ISBN 978-80-7492-139-1
Katalog
Ruckenstein, Michael J. (Michael Jay)
Meniere’s disease : evidence and outcomes / Michael J. Ruckenstein ; with contributions from John J. Chi [and ten others]. — 2010. — San Diego, California ; Abingdon, England : Plural Publishing, Inc., 2010. — 1 online resource (177 pages)
ISBN 9781597566209
Katalog
Ruckenstein, Michael J. (Michael Jay)
Rapid interpretation of balance function tests / Michael J. Ruckenstein, Sherrie Davis. — San Diego : Plural publishing, [2015]. — vii, 152 s. : il + 1 DVD
ISBN 978-1-59756-443-4
Katalog
Šedivec, Vladislav
Přehled dějin psychiatrie : přehled názorů na duševní nemoci od nejstarších dob až po současnost / Vladislav Šedivec. — 1. vyd. — Praha : Psychiatrické centrum : V. Šedivec, 2008. — 56 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-87142-00-4
Katalog
Špaček, Jiří
Vulvovaginální dyskomfort a poruchy poševního prostředí / Jiří Špaček, Vladimír Buchta, Petr Jílek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2013. — 359 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
ISBN 978-80-247-4554-1
Katalog
Vyhlídal, Tomáš
Pohybové aktivity v dětské onkologii / Tomáš Vyhlídal, Ondřej Ješina a kolektiv. — 1. vyd. — Olomouc [i.e. Praha] : Powerprint, 2014. — 191 stran : barevné ilustrace ; 25 cm
ISBN 978-80-87994-21-4
Katalog

 

Březen-Duben 2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.