Květen-Červen 2015

o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

The biology of heart disease / editors, Margaret E. Buckingham, Christine L. Mummery, Kenneth R. Chien. — Cold Spring Harbor : Cold Spring Harbor laboratory press, [2015]. — x, 287 stran ; 26 cm. — (Cold Spring Harbor perspectives in medicine)
ISBN 978-1-936113-86-6
Katalog
Manual of oculoplastic surgery / Mark R. Levine. — Fourth edition. — Thorofare, New Jersey : SLACK Inc., [2010]. — 1 online zdroj (352 pages) : ilustrace
ISBN 978-1-61711-759-6
Katalog
Pediatric ophthalmology and strabismus / Kenneth W. — New York : Springer, 2003. — xxix, 1386 stran ilustrace + 1 CD
ISBN 978-0-387-21753-6
Katalog
Understanding pathophysiology / [edited by] Sue E. Huether, Kathryn L. McCance ; section editors, Valentina L. Brashers, Neal S. Rote. — 5th ed. — St. Louis, Mo : Elsevier, c2012. — xxiv, 1159 stran : ilustrace
ISBN 978-0-323-07891-7
Katalog
Hendl, Jan
Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat / Jan Hendl. — Čtvrté, rozšířené vydání. — Praha : Portál, 2012. — 734 stran : ilustrace ; 21 cm
ISBN 978-80-262-0200-4
Katalog
Strobachová, Ingrid
Hra, sen, báseň : tělo mocné i nemocné / Ingrid Strobachová. — Vyd. 1. — V Praze : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2014. — 207 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-87398-67-8
Katalog

 

Květen-Červen 2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.