Leden 2014

Informace o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

[bookcover:9781455711772]

Feigin and Cherry’s textbook of pediatric infectious diseases / edited by James D. Cherry … [et al.]. — 7 th ed.. — Philadelphia : Elsevier/Saunders, 2014. — 2 sv. (3627 s.): il.
ISBN 978-1-4557-1177-2 (two-volume set)
Katalog

Druga, Rastislav
Anatomie periferního nervového systému smyslových orgánů a kůže / Rastislav Druga, Miloš Grim, Karel Smetana. — 1. vyd.. — Praha : Galén : Karolinum, 2013. — 171 s. : il. (některé barev.) ; 28 cm
ISBN 978-80-7262-970-1 (Galén : brož.)
ISBN 978-80-246-2241-5 (Karolinum : brož.)
Katalog

[bookcover:9780878939787]

Gilbert, Scott F.
Developmental biology / Scott F. Gilbert. — 10th edition. — Sunderland : Sinauer associates, 2014. — xx, 719 s. : il. ; 29 cm
ISBN 978-0-87893-978-7 (váz.)
Katalog

[bookcover:9780124046313] Liehr, Thomas
Benign and pathological chromosomal imbalances : microscopic and submicroscopic copy number variations (CNVs) in genetics and counseling / Thomas Liehr. — Amsterdam : Elsevier, 2014. — xix, 199 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-0-12-404631-3 (váz.)
Katalog
[bookcover:9781455727940] Carlson, Bruce M.
Human embryology and developmental biology / Bruce M. Carlson. — 5th ed.. — Philadelphia : Elsevier/Saunders, 2013. — xiii, 506 s. : il. ; 28 cm
ISBN 978-1-4557-2794-0 (brož.)
Katalog
 [bookcover:9781451112214] Hauser, Alan R., 1959-
Antibiotic basics for clinicians : the ABCs of choosing the right antibacterial agent / Alan R. Hauser. — 2nd ed.. — Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2013. — xi, 308 s. : il.
ISBN 978-1-4511-1221-4 (brož.)
Katalog
Univerzita medicínského práva / kolektiv právní kanceláře České lékařské komory: Jan Mach … [et al.]. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2013. — 232 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-247-5113-9 (brož.)
Katalog
Maříková, Taťána
Klinická genetika : praktická aplikace / Taťána Maříková, Eva Seemanová. — 1. vyd.. — Praha : Karolinum, 2013. — 59 s. : il.. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
ISBN 978-80-246-2318-4
Katalog
Molnar, William
Principles of human development / William Molnar. — [s. l.] : CreateSpace independent publishing platform, 2013. — 220 s.
ISBN 978-1-4942-1384-8 (brož.)
Katalog
Porter, Roy
Dějiny medicíny : od starověku po současnost / Roy Porter ; [z ang. orig. … přel. Jaroslav Hořejší]. — V českém jazyce vyd. 2.. — Praha : Prostor, 2013. — 809 s. : obr. příl. ; 24 cm
ISBN 978-80-7260-287-2 (brož.)
Katalog
 [bookcover:9780470656549] Pritchard, D. J. (Dorian J.)
Medical genetics at a glance / Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf. — 3rd ed.. — Chichester : John Wiley & Sons, 2013. — 231 s. : il.. — (At a glance series)
ISBN 978-0-470-65654-9 (brož.)
ISBN 978-1-118-68900-4 (mobi)
ISBN 978-1-118-68901-1 (pub)
ISBN 978-1-118-68902-8 (pdf)
Katalog
 [bookcover:9781466567191] Neuroviral infections. General principles and DNA viruses / edited by Sunit K. Singh and Daniel Růžek. — Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis, 2013. — xv, 374 s. : il.
ISBN 978-1-4665-6719-1
Katalog
  [bookcover:9780470923511] Slack, J. M. W. (Jonathan Michael Wyndham)
Essential developmental biology / Jonathan M. W. Slack. — 3rd ed.. — Chichester : Wiley-Blackwell, 2013. — xi, 479 s. : il.
ISBN 978-0-470-92351-1 (brož.)
Katalog
Štork, Jiří
Dermatovenerologie / Jiří Štork …[et al.]. — 2. vyd.. — Praha: Galén, 2013. — 502 s. : il.
ISBN 9788072628988
Katalog
  [bookcover:9781437720037] Comprehensive dermatologic drug therapy / [edited by] Stephen E. Wolverton. — 3rd ed.. — Edinburgh : Saunders/Elsevier, 2013. — xxii, 826 s. : il. ; 26 cm
ISBN 978-1-4377-2003-7
ISBN 978-1-4557-3801-4 (e-book)
Katalog
Čechová, Věra
Obecná psychologie / Věra Čechová, Marie Rozsypalová. — Vyd. 6., nezměn.. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. — 105 s. : il. ; 30 cm. — (Učební text pro střední zdravotnické školy)
ISBN 978-80-7013-548-8 (brož.)
Katalog
Čelakovský, Petr
Krční metastázy / Petr Čelakovský, Jan Betka, Jan Plzák a kolektiv ; editor Viktor Chrobok. — 1. vyd.. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2012. — 317 s. : il., tab. ; 22 cm. — (Medicína hlavy a krku)
ISBN 978-80-7311-131-1 (váz.)
Katalog
Dlouhá, Olga
Foniatrie / Olga Dlouhá, Libor Černý. — 1. vyd.. — Praha : Karolinum, 2012. — 152 s. : il., fot.. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
ISBN 978-80-246-2048-0 (brož.)
Katalog
 [bookcover:9789350258699] Atlas, optical coherence tomography of macular diseases and glaucoma / [edited by] Vishali Gupta, Amod Gupta, Mangat Ram Dogra.. — 4th ed.. — New Delhi : Jaypee-Highlights medical publishers, 2012. — viii, 744 s. : il. ; 27 cm. + 1 DVD-ROM
ISBN 978-93-5025-869-9
Katalog
Hippokratés
Vybrané spisy I / Hippokratés ; vydali Hynek Bartoš a Sylva Fischerová. — 1. vyd.. — Praha : OIKOYMENH, 2012. — 604 s. ; 22 cm. — (Knihovna antické tradice ; sv. 9)
ISBN 978-80-7298-392-6 (váz.)
Katalog
Infectious diseases / Jiřina Hobstová (ed.). — 2nd rev. ed.. — Prague : Karolinum, 2012. — 246 s. : il. ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
ISBN 978-80-246-2111-1 (brož.)
Katalog
Jedličková, Jaroslava
Ošetřovatelská perioperační péče / Jaroslava Jedličková a kolektiv autorů ; [spoluautoři Drápelová Ilona … et al.]. — Vyd. 1.. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. — 268 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm
ISBN 978-80-7013-543-3 (brož.)
Katalog
Kazda, Antonín
Kritické stavy : metabolická a laboratorní problematika / Antonín Kazda et al.. — 1. vyd.. — Praha : Galén, 2012. — xii, 346 s. : il. ; 29 cm
ISBN 978-80-7262-763-9 (váz.)
Katalog
Jinakost – postižení – kritika : společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu : antologie textů z oboru disability studies / editorka Kateřina Kolářová ; [z anglických originálů přeložily Zuzana Šťastná a Sylva Ficová]. — Vyd. 1.. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. — 581 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm. — (Studijní texty ; sv. 56)
ISBN 978-80-7419-050-6 (brož.)
Katalog
 [bookcover:9780195387889] Meinert, Curtis L.
Clinical trials : design, conduct, and analysis / Curtis L. Meinert. — 2nd ed.. — Oxford : Oxford university press, 2012. — xxxv, 665 s. : il.. — (Monographs in epidemiology and biostatistics ; 39)
ISBN 978-0-19-538788-9
ISBN 0195387880 (hardback)
Katalog
Harperova ilustrovaná biochemie / Robert K. Murray … [et al. ; vedoucí překladatelského týmu Bohuslav Matouš]. — 5. české vyd., 1. v nakl. Galén. — Praha : Galén, 2012. — xii, 730 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm
ISBN 978-80-7262-907-7 (brož.)
Katalog
Pafko, Pavel
Šlo to skoro samo / Pavel Pafko ; ptal se, naslouchal a zapsal Jan Králík. — Vyd. 1.. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 2012. — 163 s., [4] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm
ISBN 978-80-7432-210-5 (váz.)
Katalog
 [bookcover:9781597181082] Rabe-Hesketh, Sophia
Multilevel and longitudinal modeling using Stata / Sophia Rabe-Hesketh, Anders Skrondal. — 3rd ed.. — College Station : Stata press, 2012. — 2 sv. (974 s.): il. ; 24 cm
ISBN 978-1-59718-108-2 (v.1-2)
ISBN 978-1-59718-103-7 (v. 1)
ISBN 978-1-59718-104-4 (v. 2)
Katalog
Léčba bolesti ve stáří / Richard Rokyta … [et al.]. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2012. — 103 s. : il. (některé barev.) ; 18 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-2662-8 (brož.)
Katalog
  [bookcover:9780199754557] Rothman, Kenneth J.
Epidemiology : an introduction / Kenneth J. Rothman. — 2nd ed.. — New York : Oxford university press, 2012. — viii, 268 s. : il.
ISBN 978-0-19-975455-7 (brož.)
Katalog
Štulík, Jan, 1968-
Cervical spine trauma / Jan Štulík et al.. — 1st ed.. — Praha : Galén, 2012. — xii, 290 s. : il., tab. ; 29 cm
ISBN 978-80-7262-881-0 (váz.)
Katalog
 [bookcover:9781455738526] Quality of life issues in dermatology / guest editor, Suephy C. Chen ; consulting editor, Bruce H. Thiers. — Philadelphia : Saunders, 2012. — xi, p. 206-354 : il. ; 27 cm. — (Dermatologic clinics, ISSN 0733-8635 ; v. 30, no. 2)
ISBN 978-1-4557-3852-6
Katalog
 [bookcover:9780521763493] Demyelinating disorders of the central nervous system in childhood / edited by Dorothée Chabas, Emmanuelle L. Waubant. — Cambridge : Cambridge university press, 2011. — xiii, 278 s. : il.. — (Cambridge medicine)
ISBN 978-0-521-76349-3
Katalog
Káš, Svatopluk
Slovník českých lékařů-spisovatelů / Svatopluk Káš. — 1. vyd.. — Praha : Galén, 2011. — 301 s. ; 20 cm
ISBN 978-80-7262-669-4 (váz.)
Katalog
Klusoňová, Eva
Ergoterapie v praxi / Eva Klusoňová. — Vyd. 1.. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. — 264 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm
ISBN 978-80-7013-535-8 (brož.)
Katalog
 [bookcover:9781494213848] Prucklová, Renata
Introduction to Latin and Greek terminology in medicine / Renata Prucklová, Marta Severová. — 2. dotisk 2. vyd.. — Brno : Masarykova univerzita, 2011. — 152 s. ; 29 cm
ISBN 978-80-87192-16-0 (brož.)
Katalog
[bookcover:9780199549078] Principles of development / Lewis Wolpert … [et al.].. — 4th ed.. — Oxford ; New York : Oxford university press, 2011. — xxv, 616 s. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-0-19-954907-8
ISBN 978-0-19-955428-7
Katalog
 [bookcover:9780702040641] Antibiotic and chemotherapy : anti-infective agents and their use in therapy / edited by Roger G. Finch … [et al.]. — 9th ed.. — Edinburgh : Elsevier, 2010. — xii, 900 s. : il., tab.
ISBN 978-0-7020-4064-1
Katalog
  [bookcover:9780521888745] Inflammatory diseases of the central nervous system / [edited by] Trevor Kilpatrick, Richard M. Ransohoff, Steven Wesselingh. — Cambridge ; New York : Cambridge university press, 2010. — viii, 271 s. : il.
ISBN 978-0-521-88874-5
Katalog
Minibergerová, Lenka
Vybrané kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky / Lenka Minibergerová, Kateřina Jičínská. — Vyd. 1.. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. — 78 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-80-7013-513-6 (brož.)
Katalog
Fendrychová, Jaroslava
Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. 2. část, Péče o novorozence / Jaroslava Fendrychová a kolektiv autorů. — Vyd. 1.. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. — 133 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm
ISBN 978-80-7013-489-4 (brož.)
Katalog
Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky : učební text pro porodní asistentky v komunitní péči / editor Marie Marková ; seznam autorů Štefánia Andraščíková … [et al.]. — Vyd. 1.. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009. — 125 s. ; 30 cm
ISBN 978-80-7013-500-6 (brož.)
Katalog
Komunitní ošetřovatelství pro sestry : učební text pro sestry v komunitní péči / editor Marie Marková ; seznam autorů Sylva Bártlová … [et al.]. — Vyd. 1.. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. — 154 s. ; 30 cm
ISBN 978-80-7013-499-3 (brož.)
Katalog
Role sestry specialistky : učební text základního modulu specializačního studia pro sestry a porodní asistentky / editor Marie Marková ; seznam autorů Sylva Bártlová … [et al.]. — Vyd. 1.. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2008. — 102 s. ; 30 cm
ISBN 978-80-7013-488-7 (brož.)
Katalog
Vokurka, Samuel
Základní hemato-onkologická onemocnění a jejich charakteristiky / Samuel Vokurka. — 1. vyd.. — Praha : Galén, c2008. — 89 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm
ISBN 978-80-7262-553-6 (brož.)
Katalog
Boguszaková, Jarmila
Akutní stavy v oftalmologii / Jarmila Boguszaková, Šárka Pitrová, Eva Růžičková. — 1. vyd.. — Praha : Galén, 2006. — 116 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm
ISBN 80-7262-368-0 (váz.)
Katalog
Vodička, Josef
Speciální chirurgie / Josef Vodička a kolektiv. — Vyd. 1.. — Praha : Karolinum, 2006. — 313 s. : il. ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
ISBN 80-246-1101-5 (brož.)
Katalog
Fendrychová, Jaroslava
Ošetřování stomií u dětí / Jaroslava Fendrychová, Hana Šemorová. — 2., rozš. vyd.. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. — 66 s. : il. ; 21 cm
ISBN 80-7013-426-7 (brož.)
Katalog
Fendrychová, Jaroslava
Hodnotící metodiky v neonatologii / Jaroslava Fendrychová. — Vyd. 1.. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. — 87 s. : il. ; 21 cm
ISBN 80-7013-405-4 (brož.)
Katalog
Urogynekologie / Michael Halaška …[et al.] ; [ilustrace: Ivan Helekal]. — 1. vyd.. — Praha : Galén, 2004. — xvi, 256 s. : il.
ISBN 80-7262-272-2
Katalog
Mazánek, Jiří
Stomatologie : minimum pro praxi / Jiří Mazánek a kol.. — Vyd. 1.. — V Praze : Triton, 1999. — 163 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm
ISBN 80-7254-032-7 (brož.)
Katalog
Leden 2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.