Prosinec 2014

o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

[bookcover:9780815344544] Alberts, Bruce
Essential cell biology / Alberts … [et al.]. — 4th ed.. — New York : Garland Science, c2014. — xxiii, 726, 58, 26, 28 s. : il. ; 28 cm
ISBN 978-0-8153-4454-4 (váz.)
ISBN 978-0-8153-4455-1 (brož.)
Katalog
Bartůněk, Petr
Lymeská borelióza / Petr Bartůněk a kolektiv. — 4., přeprac. a dopl. vyd.. — Praha : Grada, 2013. — 157 s., viii s. obr. příl. : il. (částečně barev.) ; 24 cm
ISBN 978-80-247-4355-4 (brož.)
Katalog
Hakl, Marek
Léčba bolesti : současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů / Marek Hakl a kolektiv. — 2., dopl. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2013. — 237 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-2902-5 (váz.)
Katalog
Havrdová, Eva
Roztroušená skleróza / Eva Havrdová a kolektiv ; [ilustrace Klára Zápotocká, Veronika Bratrychová]. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2013. — 485 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 21 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-3154-7 (váz.)
Katalog
[bookcover:9781608315727] Lieberman, Michael
Marks‘ basic medical biochemistry : a clinical approach / Michael Lieberman, Allan Marks, Alisa Peet ; illustrations by Matthew Chansky. — 4th ed.. — Philadelphia : Wolter Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2013. — 1014 s. : il.
ISBN 978-1-60831-572-7 (pbk.)
Katalog
Málek, Filip
Speciální problémy u chronického srdečního selhání / Filip Málek a kolektiv. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2013. — 157 s. : il., grafická znázornění ; 18 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-2879-0 (brož.)
Katalog
Šimetka, Ondřej
HELLP syndrom / Ondřej Šimetka, Radovan Vlk, Martin Procházka. — Praha : Maxdorf, c2013. — 147 s. : barev. il. ; 19 cm. — (Porodnictví krok za krokem ; sv. 1) (Jessenius)
ISBN 978-80-7345-361-9 (brož.)
Katalog
Trachta, Jan
Tichý dech : zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti / Jan Trachta. — Vyd. 1.. — V Praze ; a Litomyšli : Paseka, 2013. — 214 s. : barev. il., mapy ; 20 cm
ISBN 978-80-7432-313-3 (brož.)
Katalog
Vašáková, Martina
Moderní farmakoterapie v pneumologii / Martina Vašáková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2013. — 470 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 23 cm. — (Jessenius)
ISBN 978-80-7345-351-0 (brož.)
Katalog
Plašilová, Jiřina
Základy latinské lékařské terminologie / Jiřina Plašilová, Dagmar Kozlíková. — 4., upr. vyd.. — Praha : Karolinum, 2012. — 184 s. ; 30 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
ISBN 978-80-246-2151-7 (brož.)
Katalog
Významní čeští lékaři / Karel Pacner … [et al.]. — Vyd. 1.. — Praha : Brána, 2010. — 2 sv. : il., portréty ; 22 cm
ISBN 978-80-7243-369-8 (1. díl : váz.)
ISBN 978-80-7243-475-6 (2. díl : váz.)
Katalog
Svobodová, Dana
Terminologiae medicae vestibulum : úvod do řecko-latinské lékařské terminologie / Dana Svobodová. — 3. vyd.. — Praha : Karolinum, 2010. — 239 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-80-246-1840-1 (brož.)
Katalog
McMurry, John
Organická chemie / John McMurry ; [z anglického originálu … přeložili Jaroslav Jonas … et al.]. — Vyd. 1.. — V Brně : VUTIUM ; V Praze : Vysoká škola chemicko-technologická, 2007. — xxv, 1176, 61, 31 s. : il., tab. ; 27 cm. — (Překlady vysokoškolských učebnic ; sv. 2)
ISBN 978-80-214-3291-8 (Vysoké učení technické v Brně : váz.)
ISBN 978-80-7080-637-1 (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze : váz.)
Katalog
[bookcover:0397554656] Neuroscience for rehabilitation / Edited by Helen Cohen ; illustrations by Jamie Huffman. — 2nd ed.. — Philadelphia : Lippincott, Williams & Wilkins, 1999. — xxv, 488 s. : il.
ISBN 0-397-55465-6
Katalog

 

Prosinec 2014