UptoDate-znalostní databáze

iptodateUpToDate – znalostní databáze pro klinickou praxi je pro Vás přístupná nejen ze sítě 2.lékařské fakulty. Můžete také použít vzdálený přístup, pokud se nejste na svém pracovišti.

Online systém UpToDate je špičkovým znalostním informačním zdrojem pro lékařskou praxi založenou na důkazech (Evidence-Based Medicine). Poskytuje rychlé odpovědi na klinické otázky a poskytuje syntetická doporučení k léčbě a péči o pacienta. Více informací zde

přímý vstup  Přímý vstup z 2.lékařské fakulty     vzdálený přístup  Vzdálený přístup

[wpdialog title=“HelpDesk“ auto_open=“false“ openlabel=“HelpDesk-nemůžu se dostat ke zdroji :(„]

 

Pokud se nacházíte na svém pracovišti (v Motole, 2LF) a máte nastavený proxy server na svém počítači (nemocnice) můžete se ke zdrojům dostat přímo (ikonka odkazující na přímý přístup ).


Nebo můžete využít vzdálený přístup (ikonka odkazující na vzdálený přístup) pomocí Shibboletu, který je napojen na univerzitní Centrální autentikační systém UK .


Přihlásit se můžete na základě identifikačního čísla, které naleznete pod fotkou na svém průkazu UK nebo na základě uživatelského jména, které máte nastavené v CAS. Heslo je též nastavené v CASU, pro změnu hesla můžete využít portál CAS.


Informace o průkazech UK (pro studenty, zaměstnance a stážisty) naleznete zde. Pokud nejste vlastníkem univerzitní identifikační karty, můžete si zažádat o externí kartu v knihovně.

Vzdálený přístup k elektronickým on-line zdrojům na UK je zajišťován pomocí služby Ezproxy (podrobný návod). Další informace týkající se Ezproxy naleznete zde.

Kontakt: Mgr. Lucie Kurzová, tel: 22443 5852

Identifikační karta
Identifikační karta
[/wpdialog]
UptoDate-znalostní databáze