Únor 2014

Informace o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

[bookcover:9788847054585]

Trauma surgery : thoracic and abdominal trauma. volume 2 / editor Salomone Di Saverio … [et al.]. — Milan : Springer, 2014. — 319 s. : il. ; 19 cm
ISBN 978-88-470-5458-5
ISBN 978-88-470-5459-2 (eBook)
Katalog

Praktická proktologie / Ladislav Horák … [et al.]. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2013. — 218 s. : il., (některé barev.) ; 26 cm
ISBN 978-80-247-3595-5 (váz.)
Katalog

Mára, Michal
Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie / Michal Mára a kol.. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2013. — 173 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-2901-8 (brož.)
Katalog
Rosenberg, Josef
Experimentální chirurgie – nové technologie v medicíně. II. díl, Biomechanika / Josef Rosenberg, Václav Liška a kol.. — Plzeň : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, 2013. — 277 s. : il. ; 30 cm
ISBN 978-80-260-4796-4
Katalog

Schück, Otto
Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů s klinickými případy
/ Otto Schück. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2013. — 158 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-80-247-3689-1
Katalog

Q. B. F. F. F. S. : quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit = nechť je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru : 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze / [připravili Jaroslav Veis – vedoucí redaktor … et al. ; ilustrace Antonín Střížek ; fotografie Antonín Krč … et al.]. — 1. vyd.. — V Praze : 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2013. — 613 s. : il. (některé barev.), portréty, 1 plán, faksim. ; 27 cm
ISBN 978-80-87878-05-7 (váz.)
Katalog
[bookcover:9789062992393]  Childhood glaucoma : the 9th consensus report of the World Glaucoma Association / Robert N. Weinreb … [et al.]. — Amsterdam : Kugler publications, 2013. — 270 s. : il.. — (Consensus series, v. 9)
ISBN 978-90-6299-239-3
Katalog
Eisenberger, Martin
Základy srdeční elektrofyziologie a katétrových ablací / Martin Eisenberger, Alan Bulava, Martin Fiala. — Vyd. 1.. — Praha : Grada, 2012. — 263 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm
ISBN 978-80-247-3677-8 (váz.)
Katalog
Maňák, Pavel
Osteosyntézy a artrodézy skeletu ruky / Pavel Maňák, Pavel Dráč. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2012. — 99 s. : il. (některé barev.) ; 26 cm
ISBN 978-80-247-3873-4 (váz.)
Katalog
Páral, Jiří
Akutní mezenteriální ischemie : moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva / Jiří Páral. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2012. — 107 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-80-247-3996-0 (brož.)
Katalog
Sikorová, Lucie
Dětská sestra v primární a komunitní péči / Lucie Sikorová. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2012. — 184 s. : il. ; 21 cm. — (Sestra)
ISBN 978-80-247-3592-4 (brož.)
Katalog
[bookcover:9789533078342]  Cardiomyopathies : from basic research to clinical management / edited by Josef Veselka. — 1st pub.. — Rijeka : InTech, 2012. — xii, 800 s. : il. (některé barev.)
ISBN 978-953-307-834-2 (váz.)
Katalog
Fried, Martin
Bariatrická a metabolická chirurgie : nové postupy v léčbě obezity a metabolických poruch / Martin Fried a kolektiv. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2011. — 266 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-204-2424-2 (váz.)
Katalog
Švejdová, Kateřina
Historie ošetřovatelství a medicíny / Kateřina Švejdová. — Vyd. 1.. — Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. — 111 s. : il., portréty, faksim. ; 30 cm
ISBN 978-80-7372-645-4 (brož.)
Katalog
Bartoš, Aleš
Poznejte demenci správně a včas : příručka pro klinickou praxi / Aleš Bartoš, Martina Hasalíková. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2010. — 181 s. : barev. il., formuláře ; 21 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-2282-8 (váz.)
Katalog
Kolombo, Ivan
Karcinom ledviny / Ivan Kolombo, Tomáš Hanuš, Karel Odrážka a kolektiv. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2010. — 279 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm + 1 CD-ROM. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-2344-3 (váz.)
Katalog
Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci : doporučené operační postupy pro prevenci žilní tromboembolické nemoci u rizikových nemocných / Jaroslav Malý … [et al.]. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2010. — 206 s. : barev. il. ; 24 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-2021-3 (váz.)
Katalog
Boehmeke, Thomas
Echokardiografie : překlad 4. vydání / Thomas Böhmeke, Andreas Schmidt ; [překlad Miroslav Rubáček]. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2009. — ix, 238 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm
ISBN 978-80-247-2976-3 (brož.)
Katalog
Křemen, Jaromír
Enterální a parenterální výživa / Jaromír Křemen, Eva Kotrlíková, Štěpán Svačina. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2009. — 139 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-2070-1 (váz.)
Katalog
Veselka, Josef
Kardiomyopatie / Josef Veselka, Kateřina Linhartová, David Zemánek et al.. — 1. vyd.. — Praha : Galén, 2009. — 156 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm. — (Klinická kardiologie ; sv. 5)
ISBN 978-80-7262-640-3 (váz.)
Katalog
Únor 2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.