Přehled všech databází – písmeno D

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

DAIDALEA
Výuková obrazová encyklopedie pro farmaceuty: rostliny, houby, drogy, obsahové látky (projekt FaF UK)

DATABASES ON MEDICINE AND MOLECULAR BIOLOGY

Biomedicínské informační zdroje a obrazové databáze (projekt Allgemeines KrankenHaus Wien)

DBIS / Datenbank-Infosystem
Brána k biomedicínským databázím (německý kooperativní projekt)

DERGISI / Turkish Medical Journals
Turecké lékařské časopisy (některé články v angličtině, některé tituly indexované Medline – viz též http://www.pleksus.org/r.html)

DERMIS.net / Dermatology Information Service
Obrazové atlasy, doplněné diagnostikou, kazuistikami a dalšími informacemi o téměř všech kožních chorobách

DEVELOPMENTAL AND REPRODUCTIVE TOXICOLOGY (DART)

Vývojové a reprodukční toxikologie / bibliografická databáze systému TOXNET (retrospektiva od roku 1965)

DISEASES DATABASE
Souborný databázový portál informačních zdrojů a odkazů, vztahujících se k problematice dané choroby (určeno pro potřeby referenční a vzdělávací)

DOAJ
Adresář volně dostupných vědeckých časopisů (projekt Lund University)

DOBROMYSL.CZ
Komplexní informace o různých formách mentálního postižení a autismu – včetně způsobů a možnostech začlenění osob s tímto postižením do společnosti

DROGY-INFO.CZ
Informační portál o (i)legálních drogách: plné texty publikací Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti

DrugBank
Bio-chemicko-geneticko-farmakologická srovnávací databáze, určená pro vědecké
a studijní účely (doplněk „Human Metabolome Project“ / Genome Alberta & Genome Canada)

DRUG REFERENCE (DrugInfo)
Léčivé přípravky / pomocný informační přehled na serveru Medscape

DYNAMICKÉ TABULKY ZDRAVOTNICKÝCH UKAZATELŮ / DPS-k
Tabelární údaje pro ČR: demografie, zdravotní stav, služby, výdaje a ekonomika, životní prostředí, novotvary (projekt EU/WHO Copernicus)