Přehled všech databází – písmeno E

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

EAFUS / Everything Added to Food in the United States
Oficiální přehled více jak 3000 přídatných potravinářských látek, jejichž užívání FDA povoluje, případně které se všeobecně považují za bezpečné /GRAS/

EBM REVIEWS
Přehledné články a analýzy průkazných a doložitelných účinků léčby

eBRARY Academic Complete
Multidisciplinární elektronická knihovna akademických knižních publikací; z medicíny je nejvíce zastoupeno vnitřní a všeobecné lékařství, veřejné zdravotnictví a pediatrie

EBSCO
Lékařské a další vědecké časopisy na webu EBSCO

EIGENFACTOR / Ranking and mapping scientific knowledge
Analýza a hodnocení odborné úrovně, významu a vlivu vědeckých časopisů, včetně vzájemných mezioborových vazeb a vztahů

ELPORTÁL
Knihy, skripta a další výukové publikace zpřístupňované v rámci elektronické výuky na Masarykově univerzitě

eMEDICINE
Ucelený soubor vědeckých recenzovaných článků, pojednávajících o chorobách a zdravotních poruchách (oborově členěná klinická a vzdělávací databáze)

ENCICLOPEDIA MÉDICA EN ESPAÑOL
Španělská verze lékařské encyklopedie A.D.A.M.

ENDEBIT
Etika v biotechnologii / bibliografické záznamy literatury (projekt Evropské komise)

ENERGY CITATIONS DATABASE (ECD)
Energie ve vědecké a technické literatuře / bibliografické záznamy zahrnují
i biologii a medicínu, retrospektiva od roku 1948 (projekt U.S. Department of Energy)

ENTREZ
Vyhledávací portál biomedicínských databází (projekt National Center for Biotechnological Information /NCBI/)

ENZYME NOMENCLATURE DATABASE
Nomenklatura všech enzymů, kterým byl přidělen EC kód / široká možnost vyhledávání podle různých hledisek

EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ v České republice (SVOD)
Vizualizační analýza údajů NOR: incidence, mortalita, regiony, věk, porovnání se světem (projekt LF MU a Masarykova onkologického ústavu)

ERIC / Education Resources Information Center
Pedagogika a vzdělávání (včetně medicínského) / bibliografické záznamy článků a další literatury

ESP@CENET / Europe’s Network of Patent Databases
Evropská síť patentových databází a jejich dokumentů (služba Evropského patentového úřadu)

ETHXWeb
Etika v biomedicíně a dalších profesních oblastech / bibliografické záznamy literatury (Kennedy Institute of Ethics)

EUNI / Elektronická univerzita pro lékaře a farmaceuty
Akreditovaný portál kontinuálního vzdělávání lékařů a farmaceutů

EUNIO / Elektronická univerzita pro ošetřovatelské profese
Akreditovaný portál kontinuálního vzdělávání zdravotních sester a dalších pracovníků v ošetřovatelství

EUPHIX / EU Public Health Information & Knowledge System
Strukturované údaje a ukazatele veřejného zdraví v zemích EU: zdravotní stav, prostředí, intervenční nástroje, politika, demografie

EURETH.NET
Etika v medicíně a biotechnologii / společné vyhledávací rozhraní bibliografických záznamů literatury (projekt Evropské komise)

EUROETHICS
Etika v medicíně / bibliografické záznamy literatury (projekt Evropské komise)

EUROPEAN DETAILED MORTALITY DATABASE (DMDB)
Podrobné ukazatele mortality obyvatelstva evropských zemí podle ICD (doplněk European Mortality Database)

EUROPEAN HEALTH FOR ALL DATABASE (HFA-DB)
Přehledné zdravotní a demografické statistiky obyvatelstva jednotlivých evropských zemí (projekt WHO Regional Office for Europe)

EUROPEAN HOSPITAL MORBIDITY DATABASE (HMDB)
Ukazatele morbidity hospitalizovaných pacientů v evropských zemích podle jejich vstupní ICD diagnózy

EUROPEAN MORTALITY DATABASE (HFA-MDB) / Mortality Indicators
Vybrané ukazatele mortality obyvatelstva evropských zemí podle příčin, věku a pohlaví

EUROPEAN NUTRITION AND HEALTH REPORT
Analýza výživového a zdravotního stavu obyvatelstva zemí a geografických oblastí EU (tabulky-grafy-trendy). Souhrn údajů publikován samostatně jako „Executive Summary

EVIDENCE UPDATES
Informačně-znalostní podpora klinického rozhodování, opírající se o selektivně vytvářené soubory klinicky relevantních článků (nutná bezplatná registrace)

EZB / Elektronická knihovna časopisů
Souborná databáze elektronicky zpřístupňovaných vědeckých časopisů (projekt Universitätsbibliothek Regensburg a partnerských knihoven)