Farmakologie a farmacie

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

AISLP
Automatizovaný informační systém léčivých přípravků a parafarmaceutik, registrovaných
v ČR a na Slovensku

AISLP Online
Zkrácená online verze AISLP

ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM
Muzejní expozice farmaceutické profese a dějin farmacie v Hospitálu Kuks (zřizovatel muzea: UK v Praze – FaF Hradec Králové)

DAIDALEA
Výuková obrazová encyklopedie pro farmaceuty: rostliny, houby, drogy, obsahové látky (projekt FaF UK)

DrugBank
Bio-chemicko-geneticko-farmakologická srovnávací databáze, určená pro vědecké
a studijní účely (doplněk „Human Metabolome Project“ / Genome Alberta & Genome Canada)

DRUG REFERENCE (DrugInfo)
Léčivé přípravky / pomocný informační přehled na serveru Medscape

HERBMED
Vědecké údaje o použití léčivých rostlin v medicíně, odkazy na záznamy v PubMed

HISTORIE FARMACIE V ČESKÝCH ZEMÍCH
Podrobný přehled dějin farmacie v Českých zemích od středověku po současnost, doplněný stručným shrnutím dějin farmacie ve starověku (projekt a.s. Zentiva)

LIBER HERBARUM II / The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Mnohojazyčný, vzájemně prolinkovaný průvodce léčivými rostlinami (názvy rostlin, jejich medicínské použití, obsažené účinné látky /s čísly CAS/; u vybraných druhů jsou připojena jejich historická vyobrazení)

MICROMEDEX
Faktografická a bibliografická databáze, zaměřená na farmakologii a farmakoterapii

PLANTS FOR A FUTURE
Přehledné vědecké údaje o medicínském, potravinářském a dalším průmyslovém využití více jak 7000 rostlin

RxList / The Internet Drug Index
Přehled farmaceutických informací o lécích, vitamínech, bylinných přípravcích a výživových doplňcích

WHO MEDICINES BOOKSHELF
Publikace WHO s tematikou základní lékové terapie (viz též rubriky „Health Topics“
a „Publications“) na stránkách WHO